Právní informace

Cookies

Na webových stránkách našich projektů využíváme tzv. cookies, pro přizpůsobování obsahu i marketingové účely. Informace, jak je zpracováváme najdete zde.

Informace o zpracování osobních údajů

Pečlivě dbáme, aby kontakty byly chráněny a spravovány podle příslušných norem. Informace o zpracování a vaše práva najdete zde.

Vizualizace

Uveřejněné vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a dalších materiálech jsou pouze ilustrační. Mohou se měnit, jsou nezávazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy.

Prodejní plocha

„Podlahové plochy jednotek jsou vypočteny v souladu s ustanovením §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Podlahovou plochu bytu resp. nebytového prostoru příslušné jednotky tak tvoří půdorysná plocha všech místností bytu/nebytového prostoru včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu/nebytového prostoru, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt/nebytový prostor včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě/nebytovém prostoru, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu/nebytovém prostoru. U konkrétních projektů nezapočítáváme do podlahové plochy jednotek plochy instalačních šachet nacházejících se uvnitř jednotek, bližší informace o způsobu výpočtu podlahové plochy včetně případných odchylek najdete ve smluvní dokumentaci u konkrétního projektu“.

Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech (nábytek, kuch. linka, el. spotřebiče, atd.) nejsou součástí dodávky. Rozsah dodávky je specifikován ve standardu. Investor si vyhrazuje právo na drobné úpravy.

Předrezervace

Rezervace nemovitosti je sjednávána do podpisu rezervační smlouvy. V případě, že zájemce projeví zájem o konkrétní nemovitost, ale ještě nemá možnost uzavřít rezervační smlouvu (z důvodů řešení financování, popřípadě z jiných důvodů), může požádat o tzv. předrezervaci. Předrezervace se sjednává na maximální lhůtu 10-ti dnů. Při předrezervaci nevzniká povinnost prodávajícímu blokovat nemovitost, jako je tomu u samotné rezervace - viz níže. V případě, že se během předrezervace objeví jiný vážný zájemce na stejnou nemovitost, který je rozhodnutý podepsat rezervační smlouvu, může v takovém případě prodávající rezervační smlouvu s takovým jiným zájemcem uzavřít. Rezervace nemovitosti je závazná, vzniká podpisem rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku ve výši 100.000,- Kč. Rezervační poplatek hradí zájemce do pěti pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti a je 1. zálohou dle standardního splátkového kalendáře, který je obsažen ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, bychom Vás rádi informovali o tom, že v případě, že dojde mezi námi a Vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz