ESG

odpovědný developer

CRESTYL není jen bydlení a kancelářské budovy. Vytváříme místa pro život, práci a setkávání. Díky dlouholetým zkušenostem a spolupráci s významnými architekty a urbanisty přinášíme obyvatelům zdravé a společensky ohleduplné prostředí.

Každou lokalitu podrobíme důkladné analýze a díky tomu jsme schopni vytvořit moderní centra, která jsou přínosem pro celé město, obec či čtvrť, jako např. projekty DOCK, Vysoký Újezd nebo Hagibor.

Nadace Crestyl

Jsme společností, která si uvědomuje společenskou odpovědnost k prostředí, ve kterém podnikáme a žijeme. Jsme společensky aktivní zejména v místech, která naší činností ovlivňujeme, a podporujeme projekty, které pomáhají tam, kde si dotčení nemohu pomoci sami.

vedle podpory neziskových a charitativních organizací se soustředíme na důležitost vzdělání a kultury:

Logo České rady pro udržitelné budovy

Z pozice developera si dobře uvědomujeme i naši zodpovědnost ve stavebnictví, a proto jsme také členem Rady pro šetrné stavebnictví (CzGBC).

Každý projekt stavíme s přísnými pravidly, využíváme moderní materiály a minimalizujeme množství odpadu. Aktivně komunikujeme s městskými částmi, abychom vytvořili místo prospěšné pro všechny obyvatele či návštěvníky.

Dobře si uvědomujeme zodpovědnost ve stavebnictví a při projektování a stavění budov dbáme na šetrný přístup. Pravidelně pro naše budovy získáváme certifikace. Je to potvrzení, že budovy jsou navrženy s ohledem na energetickou efektivnost, ekologickou šetrnost a kvalitu vnitřního prostředí.

ESG strategie Crestyl

Zavazujeme se, že všechny naše nové projekty budou mít následující certifikace:

všechny nové rezidenční projekty -
BREEAM od roku 2025

všechny nové komerční projekty -
LEED Platinum od roku 2023

všechny nové kanceláře -
od roku 2026 s certifikací WELL

Leader in energy and environmental design