zpět

Crestyl odmítá dezinformace ohledně vazeb na Rusko, proti jejich autorům připravuje právní kroky

V posledních dnech se v médiích objevují nepravdivé informace o údajné spolupráci společnosti Crestyl s ruskými oligarchy umístěnými na sankčních seznamech a související lživá obvinění. Jejich cílem je patrně poškodit společnost Crestyl a dle našeho názoru zabránit dohodě na vybudování expozice pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy v pražském Savarinu. Z tohoto důvodu Crestyl připravuje právní kroky vůči těm, kdo tyto nepravdivé informace šíří. Projekt Savarin nemá absolutně nic společného s žádnými ruskými ani jinými oligarchy a bude opravdu důstojným místem pro umístnění Epopeje.

Tato dezinformace má vliv na vztahy s partnery a zákazníky společnosti Crestyl a již samotná existence tohoto nepravdivého tvrzení působí společnosti výrazné škody. Navíc se dotýká zástupců firmy i osobně, protože jako společnost i management společně odsuzují ruskou agresi a velmi aktivně podporují Ukrajinu a její občany, přitom jim je podsouván naprostý opak.

Z tohoto důvodu již Crestyl připravuje právní kroky vůči těm, kdo tyto nepravdivé informace šíří, zejména vůči paní Jarmile Mucha Plockové. Proti umístění Slovanské epopeje do paláce Savarin brojí právě paní Plocková, která se domáhá umístění v jiných prostorách. Pokud přitom používá takových praktik, jako je zcela nepravdivé tvrzení, že developer, který má prostor pro Slovanskou epopej připravit, je napojen na Kreml, nelze toto jednání hodnotit jinak než jako poškozující dobré jméno Crestylu a snaha prosadit své zájmy touto formou je dle názoru společnosti Crestyl též nekalosoutěžní praktikou.

Zavádějící spekulace zmiňují společnost Vinohradská Properties, s tou Crestyl ale nijak nespolupracuje. Od společnosti Vinohradská Properties, jejímž konečným vlastníkem je občan EU, Crestyl pouze koupil na základě osm let starých smluv z roku 2015 pozemky na Praze 10. Projekt na Praze 10 se Savarinem ale nijak nesouvisí. Je třeba zdůraznit, že samozřejmě při každém nákupu pozemků Crestyl vše pečlivě prověřuje, mimo jiné i z pohledu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nikdy nekoupil pozemky od někoho, kdo je uveden na sankčních seznamech. Stejně tak tomu je právě i v případě tohoto projektu a společnosti Vinohradská Properties. S touto českou společností uzavřel nabývací smlouvy již před osmi lety, rozhodně se tedy nejedná o nově uzavřené obchody z posledních let, natož měsíců. Všechny finanční transakce probíhají pouze přes české bankovní účty, takže jsou pod plnou kontrolou českého bankovního systému a českých úřadů.

Společnost Crestyl i projekt Savarin skutečně nemají absolutně nic společného s žádnými ruskými ani jinými oligarchy a Savarin bude opravdu důstojným místem pro umístnění Slovanské epopeje. Vznikne zde unikátní kulturní a jedinečný prostor v srdci Prahy, který přímo na míru dílu Alfonse Muchy vytváří ve spolupráci s Hlavním městem Praha a s Nadací Mucha architektonické studio ikony současné světové architektury a designu Thomase Heatherwicka.

O společnosti CRESTYL:

CRESTYL působí na českém realitním trhu již přes dvacet let a patří mezi vedoucí developery s širokým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů. V současné době se aktivně věnuje rozvoji více než patnácti lokalit po celé České republice s celkovou investiční hodnotou přesahující 1,2 miliardy EUR. Patří k nim i největší projekt v centru Prahy s názvem Savarin, nedávno dokončená čtvrť DOCK v pražské Libni nebo nově vznikající čtvrť Hagibor u metra Želivského. U všech svých projektů se CRESTYL zaměřuje na kvalitu, design, nadstandardní zpracování, použití prvotřídních materiálů a celkové pohodlí pro jejich obyvatele i návštěvníky.

Další informace vám podá: Ondřej Micka, mob.: +420 724 352 552 Tel: + 420 251 091 211 E-mail: crestyl@emcgroup.cz